Angående opkrævning af kontingent år 2017 og fremover.

Jammerbugt kommune stoppede opkrævningen af kontingent til grundejerforeningen  i år 2010, da det ikke længere var muligt for dem.

Siden har grundejerforeningen selv stået for opkrævningen, hvilket har været lidt af en udfordring. Derfor har bestyrelsen sagt ja tak til et tilbud fra Jammerbugt Forsyning om, at de opkræver kontingentet fremover sammen med vand og kloak-bidragene.

Dette er blevet muligt, da Jammerbugt Forsyning arbejder som en selvstændig enhed med bla. opkrævning af forbrugsafregninger.

Kontingentet opkræves over 2 gange årligt.

1. gang 10 februar 2017 med kr. 300-

2. gang 10 august 2017 med kr. 300-

Til de medlemmer der har lavet automatisk kontingent overførsel til grundejerforeningen, skal denne derfor annuleres.

 

 

Del siden