Generalforsamling 2021  Søndag den 11 juli kl. 10.00  ( se nærmere under generalforsamling ) 

2021 Ny Lokalplan for Saltum strand - se nederst på siden.

Hybenrosen og anden vegetation langs vejene skal klippes og holdes vedlige af den enkelte sommerhusejer. Det er ikke Grundejerforeningens opgave. 

Oprensning af Porsebækken er foretaget den 15-1-2020. Se mere under punktet, Porsebækken.

Regnskab 2020 kan ses under : Generalforsamling - regnskab.


 Stofa FiberBredbånd er etableret i Ejersted Klit.

Så du har mulighed for at oprette en trådløs bredbåndsforbindelse. Ved henvendelse til Stofa, kan du bestille en tekniker til at komme og installerer en fiberboks inde i dit sommerhus.     Dit abonnement kan nu sættes på dvale i vintermånederne. Se mere på opslagstavlen.


 Kontingent til Grundejerforeningen vil fremover blive opkrævet af Jammerbugt Forsyning, sammen med vand og kloak-bidragene. Se mere under kontingent.

Rydning af nedkørslen til stranden.

Nedkørslen bliver ryddet for sand når det er nødvendigt og vind og vejforholdene tillader det.

Januar 2021.

Grundejerforeningen Saltum Strand dækker området fra Grønhøj i Nord til Gråbakken i Syd. Foreningen har opsat skilte rundt om i området for at få flere medlemmer og derved stå stærkere overfor Jammerbugt kommune, når der skal laves nye lokalplaner, gives byggetilladelser, dispensationer m.m. Årligt kontingent kr. 100-. 

Bliv medlem og få indflydelse !

Se: www.saltum-strand.dk