Hybenrosen og anden vegetation langs vejene skal klippes og holdes vedlige af den enkelte sommerhusejer. Det er ikke Grundejerforeningens opgave. 

Referat fra Generalforsamlingen den 5. juli 2020.  kan ses under generalforsamling.

Oprensning af Porsebækken er foretaget den 15-1-2020. Se mere under punktet, Porsebækken.

Regnskab 2019 kan ses under : Generalforsamling - regnskab.


 Stofa FiberBredbånd er etableret i Ejersted Klit.

Så du har mulighed for at oprette en trådløs bredbåndsforbindelse. Ved henvendelse til Stofa, kan du bestille en tekniker til at komme og installerer en fiberboks inde i dit sommerhus.     Dit abonnement kan nu sættes på dvale i vintermånederne. Se mere på opslagstavlen.


 Kontingent til Grundejerforeningen vil fremover blive opkrævet af Jammerbugt Forsyning, sammen med vand og kloak-bidragene.

Se mere under kontingent. 

Rydning af nedkørslen til stranden.

Nedkørslen bliver ryddet for sand når det er nødvendigt og vind og vejforholdene tillader det.