Velkommen til dine indlæg.

Her kan du skrive direkte til hjemmesiden.
Har du nogle ideer eller noget på hjertet, som du vil dele med grundejerforeningens medlemmer og bestyrelsen, så kom med det.

12-07-2021

Holger Rasmussen

E-mail adresse

01-11-2020

Ole Jul Pedersen

Adresserne er påført og ændret.

01-11-2020

Karen Margrethe Hoffgaard

Jeg vil også gerne på jeres mailliste

Karen Margrethe Hoffgaard Bækkevej 4

01-11-2020

Hans Hoffgaard

Ny mailadresse for Hans Hoffgaard

Bækkevej4

11-07-2017

Ole Jul Pedersen

Super Jesper, godt med et indslag til din side. Håber der er nogen der ser det, jeg har lavet en henvisning til det på forsiden.

11-07-2017

Jesper Toft Petersen- Porsevej 25

Jeg er søn af ejerne til Porsevej 25

Jeg skriver da vi har erfaret at Stofa har planer om at etablere FiberBredbånd i området nord fra Strandvejen, det kræves at mindst 40% tilslutter sig inden 1/9. Da det ikke er sikkert at alle grundejer er i sommerhusene og ser det der er blevet husomdelt ligger
jeg det op her, der er muligt at møde Stofa for at få information de næste 4 tirsdage på Fårupskovhus 18&25 juli og 1&8 august fra 12-1512-06-2016

Poul Kærsgaard. Klittornvej 1

Jeg har trad. deltaget i alle generalforsamlinger, men i år er det ikke muligt.

Jeg har nogle emner jeg gerne vil fremføre:

Der er kommet en del huller i "asfaltvejene", fremkommet efter de store træfældningsarbejder. Det haster med udbedring hvis større skader skal undgåes. er det træfældningsentreprenøren som er ansvarlig?

Klittornvej har aldrig været omfattet af vejvedligeholdsarbejderne, men nu trænger den. Vejen er blevet meget skæv og savner opfyldning.

Det kniber med beskæring langs vejene. Var det en ide at hyre et firma til opgaven og derefter fordele udgiften blandt lodsejerne.

mvh

Poul Kærsgaard

11-06-2014

Ole Jul

Hvordan har I det med støj fra buskryddere på alle mulige tidspunkter, var det en ide med støjfrit tidsrum mellem for eksempel 12.30 og 14.30. .